برج هاى مسكونى همت

سال اجرا: ۱۳۹۴

محل اجرا: تهران

کارفرما: تعاونی مسکن یاس

مراحل تکمیل پروژه