برج های مسکونی آسمان

سال اجرا: ۱۳۹۶

محل اجرا: تهران

کارفرما: نیروی زمینی ارتش

مراحل تکمیل پروژه