جلسه حاج آقا منصوری و همراهان با فرماندار کربلا

بازدید و جلسه حضوری حاج آقا منصوری و همراهان با فرماندار کربلا