سازه فلزی پایپرک مجتمع تجاری ایران مال

سال اجرا: ۱۳۹۵

محل اجرا: تهران

کارفرما: شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران

مراحل تکمیل پروژه