برج مسکونی آهنگ
برج های مسکونی آسمان
برج اداری سمت
آلاچیق های آستانه
بیمارستان مفید
سالن های کارخانه سازه فلزی کوثر
سوله های کارخانه در پرند
مسکن مهر زنجان
کارخانجات مهگل
گیاه شناسی
نارون لواسان
برج های مسکونی همت
خوابگاه دانشجویی شاهرود
طرح توسعه غربی ایران مال
پایپرک های ایران مال