برج مسکونی آهنگ
برج های مسکونی آسمان
برج اداری سمت
آلاچیق های آستانه
بیمارستان مفید
سالن های کارخانه سازه فلزی کوثر
سوله های کارخانه در پرند
مسکن مهر زنجان
کارخانجات مهگل
گیاه شناسی
نارون لواسان