سخنرانی حاج آقا منصوری

سخنرانی حاج آقا منصوری در مجمع عمومی شهرک های صنعتی