قالب های لغزان

استفاده از قالبهای لغزنده موثر ترین روش اجرایی سازه های بتنی با مقطع و ضخامت دایره متغیر همانند برج های تلویزیونی ،سیلوها، برج های خنک کننده و… می باشد.

در این روش قالب به ارتفاع 1 تا 1.5 متر در فواصل زمانی متناوب بالا کشیده میشود و در حین بالا کشیدن قالب عملیات بتن ریزی و آرماتور بندی نیز ادامه می یابد و دائما مخلوط بتن از بالا به درون قالب ریخته شده و ضمن حرکت قالب به سمت بالا بتن سخت شده از قسمت زیرین قالب جا می ماند.

سرعت بالا ،کاهش هزینه ،سازه یکپارچه ،نمای زیبا،حذف داربست بندی و امکان استفاده قسمت های دیگر کار به طور همزمان از مزایای این روش است .