قالب های مدولار

فونداسیون
قالب ستون
جک های سقفی
داربست چکشی
داربست مثلثی
قالب دیوار
قالب دیوار های مرتفع
قالب قوسی

تجهیزات جانبی​​ قالب بندی مدولار

براکت
جک شاقول کننده
فیلر
سولجر
نبشی پانچ شده
لوله داربستی ۵
بولت دوسر دنده
بولت عصایی
بولت بیرونی
مهره خروسکی
واشر دو لوله
واشر کاس
میان بولت آب بندی
گیره متوسط
پین و گوه
پین جک
پیچ تنظیم