مرکز تفریحات پارس قیطریه

سال اجرا:

محل اجرا: تهران

کارفرما:

مراحل تکمیل پروژه