مصلی امام خمینی(ره)

سال اجرا: ۱۳۹۷

محل اجرا: کرج

قطر: ۷۲ متر

کارفرما: هیئت امنای مصلی فردیس

مراحل تکمیل پروژه