تصفیه خانه کربلا
مجتمع مسکونی پردیس
ساختمان کشاورزی
کتابخانه نجف کربلا
سر درب پارک قائم
مجتمع تجاری اربیل عراق