تصفیه خانه کربلا
مجتمع مسکونی پردیس
ساختمان کشاورزی
برج های مسکونی حکیمه
ساختمان آموزش عالی نجف
سر درب پارک قائم
طرح مهر شهر پردیس شماره 2
سلیمانیه
پروژه قرنی
ساخت قالب های تونل فرم دزفول
ساخت قالب های تونل فرم پرند
ساخت قالب های تونل فرم پرند 2
برج های مسکونی بابائی
تاجیکستان
مجتمع تجاری اداری یاغوت اربیل
منوریل تهران