تصفیه خانه کربلا
مجتمع مسکونی پردیس
کتابخانه نجف کربلا
سر درب پارک قائم
طرح مهر شهر پردیس شماره ۲
مجتمع تجاری اربیل عراق
پروژه قرنی
ساخت قالب های تونل فرم دزفول
ساخت قالب های تونل فرم پرند
ساخت قالب های تونل فرم پرند ۲