قالب مدولار

قالب های فلزی مدولار بتن، قالب یک شکل و با اندازه استاندارد مشخصی است که براساس پروژه این قابلیت را دارند که در جهات مختلف به یکدیگر اضافه شده و نیاز پروژه برای قالب بندی بتن را تامین کنند.

نمایش دادن همه 6 نتیجه